ŞCOALA

CARE TE ÎNALŢĂ!

Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Galați

Oferta școlii

Învățământ preşcolar
în cadrul Grădiniṭei cu Program Normal din incinta Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul Galați
Învățământ primar
în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul Galați
Învățământ gimnazial
în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul Galați
Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Galați

ŞCOALA CARE TE ÎNALŢĂ!

Misiunea

școlii „Mihai Viteazul”  este de a furniza beneficiarilor valorile educative specifice nivelelor primar şi gimnazial, care să permită accesul la formele superioare de învăţământ pe oricare dintre rutele educaţionale şi ulterior inserţia socială şi profesională.

Personalul didactic calificat, echipa managerială competitivă, investirea constantă în modernizarea bazei materiale, reprezintă atuuri care garantează succesul misiunii noastre.

Viziunea

Realizarea unui mediu favorabil învăţării, pregătirii preşcolarilor și elevilor pentru următoarea treaptă de educaţie, orientării lor spre împlinire pentru a participa la viaţa în comunitate.

Societatea românească pune accent pe educaţia timpurie și pe asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. La nivel de bază suntem cei care transformăm în comportamente măsurabile şi descriptori de performanţă jaloanele reformei educaţionale.

Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Galați

Atuurile noastre

Calitatea personalului didactic - calificat 100% și cu performanțe în activitate didactică

Relațiile interpersonale sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare

Atmosfera de lucru caracterizată prin implicare și responsabilitate, prin colaborare și sprijin reciproc

Utilizarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ moderne