Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Galați

Politica de protecție a datelor personale

Ultima actualizare: noiembrie 2020

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” gestionează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr.679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR).

În acest scop, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” acționează în calitate de operator al datelor dumneavoastră personale și al datelor personale ale elevilor săi adică Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” procesează date personale ale angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi dar și ale părinților acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale.

Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea. Vă rugăm să acordați timpul necesar pentru a citi această politică de confidențialitate și pentru a înțelege operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati”. Ne dorim ca procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal să fie complet transparent prin urmare vă prezentăm mai joc toate informațiile de care aveți nevoie în legătură cu acest subiect.

De ce Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” prelucrează date personale:

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” procesează date personale care vă aparțin sau aparțin elevilor în următoarele scopuri:
– Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de înscriere a elevilor, administrarea clasei și orarul, activități didactice, administrarea examenelor naționale, concursurilor naționale și internaționale, eliberarea de acte de studii și rapoarte de evaluare;
– Furnizarea de servicii educaționale complementare: dezvoltare personală, consiliere personală, acces la biblioteca școlii, activități extrașcolare, excursii școlare, gestionarea publicațiilor școlare;
– Asigurarea securității în școală: monitorizarea accesului în școală, supraveghere audio-video
– Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de nevoie
– Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale ale elevilor, gestionarea facturilor și plăților, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor școlare, asigurarea colaborării cu alte școlii, arhivarea, evaluarea calitățiim serviciilor noastre
– Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare
– Soluționarea disputelor și litigiilor

Categoriile de date personale pe care Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” le procesează includ, dar nu sunt limitate la următoarele:
– Informații și date de contact: numele și prenumele, cetățeni, țara de origine, adresa, informațiile incluse în C.I./pașapoarte, numărul de telefon, e-mail, etc.;
– Detaliile bancare;
– Documentele medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale elevilor;
– Date despre familie: profesie și locul de muncă al părinților;
– Fotografii, filme.

În general, datele personale deținute de Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” au fost furnizate de părinți au ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi cu școala.

Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal privește transferul de la persoana vizată către operatorul Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” a datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora în scopul:
– eliberării de documente și acte de studii;
– asigurării manualelor școlare;
– acordării de burse și a altor forme de ajutor social: alocații de stat pentru copii care au âmplinit 18 ani;
– luării în evidență în cadrul cabinetelor medicale ale unității;
– participării la programe și proiecte naționale și internaționale;
– realizarea unor situații statistice;
– întocmirii contractelor pentru Programul Școala după Școala;
– eliberării de documente necesare pentru: instituții medicale, operatori de transport, ambasade, ONG-uri, fundații, asociații, instituții, agenții economici, cluburi și organizații – pentru desfășurarea de activități extrașcolare, unități de învățământ din țară și din străinătate (membre UE).
– Afișării rezultatelor la examenele naționale, olimpiade și concursuri în format letric la avizier și în format electronic e site-ul școlii, prelucrarea ulterioară prin stocare a acestor date se realizează în scopul arhivării conform u legislaia specifică sistemului național de educație și în scopuri statistice nefiind incompatibile cu scopul inițial pentru care au fost colectate, cu respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării ilegale. Vă informăm că datele or fi afișate, respectând principiul moimizării din RGPD, art.5, alin.1,pct.c);
– monitorizare audio-video în cadrul examenelor și concursurilor naționale datele cu caracter personal sunt prelucrate de MEN în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul monitărizării persoanelor, spațiilor și/ sau bunurilor publice;
– monitorizare audio-video pe holurile și încăperile instituției;
– folosirea imaginii foto/video ale elevilor în scopul promovării imaginii școlii pe site, conturi de socializare, panouri, etc.
– prelucrarea rezultatelor obținute de elevi la Olimpiade și concursuri, naționale și internaționale și afișarea lor pe site.

Pe parcursul anului școlar, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” transmite datele personale ale elevilor către Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cel eritorial, dar și către alte unități de învățământ în vederea efectuării transferului elevilor prin Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Datele personale vor fi prelucrate, în acord cu scopurile prelucrăriiprezentate anterior, până la momentul finalizării studiilor în cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul Galati”.

Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR).

În acest scop, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” acționează în calitate de operator al datelor dumneavoastră personale și al datelor personale ale elevilor săi, adică Școala Gimnazială Mihai Viteazul Galati stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” divulgă datele dumneavoastră personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentrru a asigura furnizarea serviciilor educaționale și complementare.

Transferuri către țări terțe

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” nu transferă datele personale ale elevilor către țări terțe.

Stocarea datelor cu caracter personal

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după nce eleii termină studiile. Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că toate registrele matricole și alte documente școlare referitoare în activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de către Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati”.

GDPR oferă anumite drepturi legale de prelucrarea datelor cu caracter personal, de care beneficiați și dumneavoastră și elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul Galati”.

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul Galati” respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care puteți exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:
– dreptul de acces ( dreptul de acces la datele cu caracter persdonal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare);
– dreptul la rectificare ( corectarea de către operator a datelor personale incorecte/inexacte);
– dreptul la opoziție (posibilitatea de a se opune prelucrării);
– dreptul de ștergere (dreptul de a solicita ștergerea datelor colectate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când își retrag consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciază că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale);
– dreptul la restricționarea prelucrării (permite obținerea restricției de procesare a datelor cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când apreciază că prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite să verificăm această acuratețe):
– dreptul la portabilitatea datelor (permite primirea datelor cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau transmiterea acestor date unui alt operator de date).