Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Galați

Resurse

Descrierea spaţiilor de şcolarizare

Clădirea şcolii, ridicată pe două niveluri, este dotată cu:

 • 14 săli de clasă  (  3 săli la parter, 6+1 la etajul I, 5+2 la etajul II) dotate cu mobilier modular şi material didactic modern (laptopuri în fiecare sală de clasă, video-proiector și ecran pentru proiectie în fiecare sală, planşe, flipcharturi etc.);
 • 1 sală destinată activităţii grupei de grădiniţă din incinta şcolii (etaj I), dotată cu mobilier adecvat, Televizor plasmă, calculator PC cu imprimantă color, bibliotecă, colţ cu jucării / jocuri / rechizite, video-proiector și ecran pentru proiectie;
 • 3 laboratoare + anexele acestora (fizică/chimie, biologie, informatică), dotate corespunzător iar cabinetul de informatica este conectat la internet.
 • 1 Cabinet Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică / Cabinet medical  dotat  cu mobilier nou şi mijloace didactice moderne
 • Sală de sport modernă echipată corespunzător şi prevăzută cu vestiare cu duşuri;
 •  Bibliotecă (cu peste 8200 de volume)
 • Cancelarie dotata cu mobilier pentru cadre didactice;
 • Sală de consiliu multi-media dotată corespunzător;
 • Cabinet director/ consilier educativ;
 • Subsolul şcolii este destinat depozitarii mobilierului modular, necesar desfasurarii cursurilor in cele doua scoli- incinte separate;
 • 3 grupuri sanitare cu 24 cabine WC placate cu faianţă şi gresie şi dotate cu apă de la reţea (câte 8 cabine pe fiecare nivel) şi un grup sanitar pentru profesori cu 2 cabine;
 • Centrală termică proprie de mare randament care asigurǎ o bunǎ încǎlzire a salii de sport si a vestiarelor;
 • Arhivă modernizata cu rafturi si cutii inscriptionate pe ani si compartimente;
 • O curte interioarǎ – spaţiu de recreere  pentru copii,  frumos amenajatǎ cu ghivece cu pomisori/flori.

        * În incinta școlii funcționează o grupă de grădiniță, aparținând școlii.

În general 40 de oameni dau viață școlii și contribuie în pregătirea elevilor. Este vorba aici despre:

23 cadre didactice calificate din care: · 1 educatoare, ·5 învăţătoare, · 17 profesori;
– 19 cadre didactice cu gradul I;
– 4 cadre didactice cu definitivat;
– un psiho-pedagog şcolar;
– personalul auxiliar compus din: bibliotecar, administrator,  informatician, contabil, secretar.

Peste 240 de elevi ne pășesc anual pragul școlii.